جلوگیری از بخار شیشه دوجداره

جلوگیری از بخار شیشه دوجداره

از بین بردن بخار بین شیشه دوجدارهتفاوت آب و هوا (داخلی و خارجی) در زمستان و کم شدن درجه حرارت موجب تبدیل بخار به قطرات آب روی شیشه و بخارزدگی شیشه می شود. با اینکه بخار روی شیشه بیشتر از 2 یا 3 ساعت ماندگار نیست، اما ظاهری ناخوشایند به درب و پنجره دوجداره می بخشد و همچنین موجب نگرانی ما در مورد کارکرد صحیح شیشه دوجداره یا چند جداره خواهد شد.

هوای اطرافمان حاوی بخارات آبی است که با توجه به محدودیت فضا و درجه آن میزان اشباع معینی دارد. پس از اشباع شدن هوا، این بخار آب پس از برخورد با یک سطح در دمای پایین تر از دمای بخار(همانند آینه حمام)، ابتدا به شکل مه و سپس بصورت قطرات مایع تبدیل می شود.
ظ        
بخار آب به سه شکل بر روی شیشه قرار می گیرد که در زیر هر یک را توضیح می دهیم.


حالت اول: تشکیل بخار اب روی جداره بیرونی شیشه

وجود بخار در جداره بیرونی شیشه دوجداره نشان دهنده بالاتر بودن دمای داخلی خانه نسبت به خارج آن است و پنجره ها به خوبی عمل می کنند. (عدم وجود بخار دلیل بر کارکرد غیر صحیح پنجره نیست).

فروش پروفیل upvc
حالت دوم: تشکیل بخار روی سطح شیشه داخلی

عوامل زیادی در تشکیل بخار در جداره داخلی شیشه دوجداره تاثیر دارند. از جمله این عوامل فقدان تهویه مناسب، اختلاف زیاد دمای داخل ساختمان با جداره داخلی شیشه، افزایش درصد رطوبت هوا و همچنین عدم کارکرد صحیح شیشه دوجداره را می توان بیان کرد. بطور معمول این بخار بر روی شیشه های تک جداره تشکیل می گردد که دمای هوا بیرون بر دمای شیشه غالب است.


حالت سوم: بخار بین دو شیشه دوجداره

شکستگی شیشه، ایراد فنی دستگاه CNC دوجداره، کیفیت ضعیف شیشه دوجداره و عدم وجود ماده خشک کن در داخل اسپیسر از جمله دلایل بروز بخار بین دو شیشه در پنجره دوجداره می باشد. همچنین عدم وجود راه آب باران (تخلیه آب از پروفیل) در داخل پروفیل نیز موجب جمع شدن آب زیر شیشه و با گذشت زمان (از بین رفتن چسب و نفوذ آب) بخارزدگی داخل شیشه دوجداره خواهد شد.
چند روش برای از بین بردن بخار شیشه دوجداره و پنجره

در صورتی که بین دو شیشه دوجداره بخار تشکیل شد نشان دهنده عدم کارکرد صحیح شیشه دوجداره است و باید شیشه تعویض گردد. در واقع بهترین راه از بین بردن بخار داخل شیشه دوجداره ( بین دو شیشه) تعویض کامل آن است.

در صورتی که قصد تعویض شیشه دوجداره را به دلایلی ندارید از دو روش زیر می توانید استفاده کنید.

شیشه دوجداره را از چارچوب خارج کنید و قسمت انتهایی آن را برای خروج بخار سوراخ کنید. با استفاده از این سوراخ، با تابش نور خورشید بخار آب از شیشه دوجداره خارج می گردد. پس از پاک شدن بخار(چند ساعت تا چند روز) می توانید سوراخ های ایجاد شده را با استفاده از چسب بپوشانید. در هنگام سوراخ کاری اسپیسر شیشه دوجداره به دو نکته توجه کنید:

بهتر است سوراخ در محل تزریق گاز انجام شود.

هنگام سوراخ کاری از ورود مو ا  دووووووووووووو زائد و براده به داخل شیشه دوجداره جلوگیری کنید.

همچنین اگر بخارزدگی در شیشه های سرویس بهداشتی، انباری و یا حمام اتفاق افتاد می توانید از برچسب مات کن شیشه برای پوشاندن آن استفاده کنید..

فروش پروفیل upvc یو پی وی سی

Top
لطفا امتیاز دهید: